Výnimočný komentár k Zákonníku práce s bezkonkurenčným obsahom a rozsahom

Na kvalitu sa oplatí čakať ! 
Autorský kolektív: Marek Švec, Jozef Toman, Andrea Olšovská, Jana Žuľová, Michal Drobný, Simona Dušeková Schuszteková
Predpokladaný rozsah: 2800 strán
Predpokladaná predajná cena: 199 € s DPH
Predpokladaný dátum vydania: máj 2023


Chceme vám priniesť to najaktuálnejšie na trhu. Komentár k Zákonníku práce bude na e-shope dostupný v máji 2023. V komentári budú zapracované a skomentované nielen decembrové a januárové novely, ale aj pripravované budúce legislatívne zmeny. 

Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní  sa pripravuje v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavujú zmeny zásadne upravujúce celú paradigmu prístupu k realizácii pracovnoprávnych vzťahov. Primárne nejde len o transpozíciu európskych smerníc, ktoré sú základným motívom novelizácie príslušných pracovnoprávnych noriem, ale aj o pomerne silnú legislatívnu odozvu na pandémiu koronavírusu, ktorej dopady na oblasť trhu práce boli predmetom viacerých prijatých novelizačných úprav od roku 2019. Výrazným spôsobom do uplatňovania Zákonníka práce v aplikačnej praxi zasiahli aj viaceré súdne rozhodnutia. V aktualizácii bude zapracovaná aj v súčasnosti prebiehajúca diskusia o opätovnom otvorení výšky mzdových zvýhodnení za vykonanú prácu a pripravované zmeny v oblasti stravovania v súvislosti s energetickou krízou a vysokou mierou inflácie.

Výsledný text komentára predstavuje najrozsiahlejšie spracovanie uvedenej problematiky v česko-slovenskom právnom prostredí.

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je určený odbornej i laickej verejnosti, zamestnancom, zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým osobám zodpovedným za realizáciu individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Zaregistrujte si výtlačok už dnes a komentár si budete môcť po vydaní objednať s 10 % zľavou !

tel. číslo bez medzier a lomítka
Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.
 
Sledujte nás na sociálnych sieťach